0571261517 • 24 u/dag bereikbaar • bel mij terug

Nen 3140 keuring Wilp. BWR installatiebedrijf. Voor een bedrijfszekere en veilige installatie.

NEN 3140 keuring meterkast

De Nen 3140

NEN 3140 keuring-en en Nen 1010 oplever inspecties voor bedrijven en instanties worden al jaren door BWR verzorgd,  in heel Nederland en dus ook voor u in Wilp. De NEN 3140 is de Nederlandse Norm (NEN) die alle van toepassing zijnde eisen bevat voor een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties. Hieronder vallen elektrische installaties en apparaten tot een nominale spanning van 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning.

Waarom een NEN 3140 keuring?

Er zijn meerdere redenen om NEN 3140 in te voeren in uw organisatie. Zo stelt de Nederlandse wet dat elektrische installaties, apparatuur en gereedschappen binnen uw organisatie veilig dienen te zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze veilig gebruikt en onderhouden moeten kunnen worden. Door de norm te hanteren, voldoet u aan alle relevante wetgeving en regelgeving. Naast de veiligheid van uw personeel is ook de aansprakelijkheid van de werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet een belangrijke rede. Bovendien wordt NEN 3140 steeds vaker als eis gesteld door verzekeraars (polisvoorwaarden), gemeentes(vergunning) of certificatieschema (bijvoorbeeld VCA).

Continuïteit, rendement en bedrijfszekerheid door NEN 3140 keuring

Ook als de norm niet wordt opgelegd door externe partijen, is het invoeren van de NEN 3140 vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een slimme keus. Ongevallen of bijna-ongevallen kunnen de continuïteit van een bedrijf ernstig verstoren. Een voorbeeld hiervan is  het verlies van klanten door een beperkte of geen productiecapaciteit na een uitslaande brand. Ook storingen door fouten bij het ontwerp, de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de installatie vormen een bedreiging van de continuïteit. Door een juiste resultatenanalyse van een NEN 3140 keuring kunnen maatregelen genomen worden om fouten te voorkomen.

Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van procedures en werkvoorschriften of het instrueren van leveranciers en medewerkers. Hierdoor worden elektrische installaties niet alleen veiliger, maar ook bedrijfszekerder. Samengevat: een integrale aanpak van NEN 3140 past in een juist veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid zorgt ervoor dat ongevallen worden voorkomen en elektrische installaties bedrijfszekerder zijn, hetgeen de continuïteit en daarmee het rendement van een organisatie ten goede komt.

Daar wij een installatiebedrijf zijn willen wij de schijn van belangenverstrengeling ten aller tijde voorkomen. Daarom hebben wij onafhankelijke partij betrokken die onze keuring vertaalt in de rapportage en onpartijdig de veiligheid en duurzaamheid beoordeelt.

Kunnen wij iets voor u betekenen. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvend passend advies.

Voer hierboven 2 getallen in (bijvoorbeeld 36)
webdesign zwolle