0571261517 • 24 u/dag bereikbaar • bel mij terug

Nen 3140 keuring-en en inspectie Vorden. BWR installatiebedrijf. Voor een betrouwbare onafhankelijke keuring weergegeven in een rapportage. Vrijblijvend advies gesprek en prijsgave.

Nen 3140 keuring

BWR installatiebedrijf verzorgt al jaren Nen  3140 keuring-en voor bedrijven en instanties in heel Nederland en dus ook  in Vorden. De  3140 is de  Norm (NEN) in Nederland die alle relevante eisen bevat voor een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties. Daaronder vallen elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning.

Waarom een NEN 3140 keuring?

Er zijn verschillende beweegreden om deze norm te implementeren in uw organisatie. Zo stelt de Nederlandse wet dat elektrische installaties en apparatuur binnen uw organisatie veilig moeten zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze veilig gebruikt en onderhouden moeten kunnen worden. Door deze norm toe te passen, voldoet u aan alle relevante wet- en regelgeving. Naast de veiligheid van uw werknemers speelt ook de aansprakelijkheid van de werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet een rol. Bovendien wordt NEN 3140 steeds vaker als eis gesteld door verzekeraars (polisvoorwaarden), gemeentes(vergunning) of certificatieschema (bijvoorbeeld VCA).

Continuïteit, rendement en bedrijfszekerheid door NEN 3140 keuring

Ook als de norm niet wordt opgelegd door externe instanties, is het invoeren van de NEN 3140 vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een slimme keus. Ongevallen of bijna-ongevallen kunnen de voortgang van een onderneming ernstig verstoren. Een voorbeeld hiervan is  het verlies van klanten door een beperkte productiecapaciteit na een uitslaande brand. Ook storingen door ontwerpfouten, de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de installatie vormen een bedreiging van de continuïteit. Door een juiste resultatenanalyse van een NEN 3140 keuring kunnen maatregelen genomen worden om fouten te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van procedures en werkvoorschriften of het instrueren van leveranciers en medewerkers. Hierdoor worden elektrische installaties niet alleen veiliger, maar ook bedrijfszekerder.

Samengevat: een integrale aanpak van NEN 3140 past in een goed veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid zorgt ervoor dat ongevallen worden voorkomen en elektrische installaties bedrijfszekerder zijn, hetgeen de continuïteit en daarmee het rendement van een organisatie ten goede komt.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neemt u gerust contact op.

Voer hierboven 2 getallen in (bijvoorbeeld 36)
webdesign zwolle