0571261517 • 24 u/dag bereikbaar • bel mij terug

Nen 3140 keuring Voorst. BWR installatiebedrijf uw specialist voor een betrouwbare keuring. Altijd vastgelegd in een overzichtelijke rapportage.

Nen 3140 keuring

Wat is de Nen3140

De Nen 3140 is de Nederlandse Norm (NEN) die alle ter zake doende eisen bevat voor een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties. Daaronder vallen alle elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning.

Waarom een Nen 3140 keuring voor uw organisatie?

Er zijn diverse redenen om een Nen 3140 keuring in te voeren in uw organisatie of bedrijf. Zo stelt de Nederlandse wet dat elektrische installaties, apparatuur en gereedschappen binnen uw organisatie veilig moeten zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze veilig gebruikt en onderhouden moeten kunnen worden. Door de norm te hanteren voldoet u aan alle relevante wet- en regelgeving. Naast de veiligheid van uw personeel speelt ook de aansprakelijkheid van de werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet een rol. Bovendien wordt de NEN 3140 steeds vaker als eis gesteld door verzekeraars (polisvoorwaarden), gemeentes(vergunning) of certificatieschema (bijvoorbeeld VCA).

Continuïteit, rendement en bedrijfszekerheid door NEN 3140 keuring

Ook als de norm niet wordt opgelegd door bovengenoemde instanties, is het invoeren van de NEN 3140 vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een slimme keus. Ongevallen of bijna-ongevallen kunnen de continuïteit van een onderneming ernstig verstoren. Een voorbeeld hiervan is  het verlies van klanten door een beperkte of geen productiecapaciteit na een uitslaande brand. Ook storingen door fouten in het ontwerp, de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de installatie vormen een bedreiging van de continuïteit. Door een juiste resultatenanalyse van een NEN 3140 keuring kunnen maatregelen worden genomen om fouten te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van procedures en werkvoorschriften of het voorlichten van leveranciers en medewerkers. Hierdoor worden elektrische installaties niet alleen veiliger, maar ook bedrijfszekerder. Samengevat: een integrale aanpak van de NEN 3140 past in een goed veiligheidsbeleid van elke organisatie. Dit veiligheidsbeleid zorgt ervoor dat ongevallen worden voorkomen en elektrische installaties bedrijfszekerder zijn, hetgeen de continuïteit en daarmee het rendement van een organisatie ten goede komt.

BWR  verzorgt al meer dan 20 jaar Nen 3140 keuring-en en Nen 1010 oplever inspecties voor diverse bedrijven en instanties door heel Nederland.

Wilt u een prijsopgave ontvangen of een vrijblijvend advies gesprek? Neem dan gerust telefonisch contact met ons op. Ook kunt u een mail versturen aan info@bwrinstallatiebedrijf.nl. Wij nemen dan binnen 1 werkdag  contact met u op.

 

Voer hierboven 2 getallen in (bijvoorbeeld 36)
webdesign zwolle