0571261517 • 24 u/dag bereikbaar • bel mij terug

NEN 3140 keuring Apeldoorn. BWR uw specialist voor een betrouwbare keuring. Vrijblijvend advies gesprek en kostenopgave.

Nen 3140 keuring

Nen 3140 keuring

BWR verzorgt reeds jarenlang NEN 3140 keuring-en en NEN 1010 oplever inspecties voor bedrijven en instanties door heel Nederland en dus ook voor u in Apeldoorn. De NEN 3140 is de Nederlandse Norm (NEN) die alle relevante eisen bevat voor een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties. Daaronder vallen alle elektrische installaties en apparatuur tot een nominale spanning van 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning.

Waarom een NEN 3140 keuring?

Er zijn diverse redenen om deze norm in te brengen in uw organisatie. Zo stelt de Nederlandse wet dat elektrische installaties, apparatuur en gereedschappen binnen uw organisatie veilig moeten zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze veilig gebruikt en onderhouden moeten kunnen worden. Door de norm te hanteren voldoet u aan alle relevante wet- en regelgeving. Naast de veiligheid van uw personeel speelt ook de aansprakelijkheid van de werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet een rol. Bovendien wordt NEN 3140 steeds vaker als eis gesteld door verzekeraars (polisvoorwaarden), gemeentes(vergunning) of certificatieschema (bijvoorbeeld VCA).

Continuïteit, rendement en bedrijfszekerheid door NEN 3140 keuring

Ook als de norm niet wordt opgelegd door externe instanties, is het invoeren van de norm vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een slimme keus. Ongevallen of bijna-ongevallen kunnen de continuïteit van een onderneming ernstig verstoren. Een voorbeeld hiervan is  het verlies van klanten door een beperkte productiecapaciteit na een uitslaande brand. Ook storingen door fouten bij het ontwerp, de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de installatie vormen een bedreiging van de continuïteit. Door een juiste resultatenanalyse van een NEN 3140 keuring kunnen maatregelen genomen worden om fouten te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van procedures en werkvoorschriften of het geven van instructies aan leveranciers en medewerkers. Hierdoor worden elektrische installaties niet alleen veiliger, maar ook bedrijfszekerder. Samengevat: een integrale aanpak van NEN 3140 past in een goed veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid zorgt ervoor dat ongevallen worden voorkomen en elektrische installaties bedrijfszekerder zijn, hetgeen de continuïteit en daarmee het rendement van een organisatie ten goede komt.

Kunnen wij hierin iets voor u betekenen. Neemt u contact met ons op voor een passend advies.

Voer hierboven 2 getallen in (bijvoorbeeld 36)
webdesign zwolle