0571261517 • 24 u/dag bereikbaar • bel mij terug

Nen3140 of NEN1010-6 keuring inspectie Twello. BWR installatiebedrijf. Vrijblijvend gesprek en prijsopgave. Specialist in keuren.

Nen 3140 keuring

NEN

3140 keuring of inspectie

BWR installatiebedrijf verzorgt al jarenlang   NEN 3140 keuringen voor bedrijven en instanties in heel Nederland en dus ook voor u in Twello. De NEN 3140 is de Nederlandse Norm (NEN) die alle van relevante eisen bevat voor een veilige bedrijfsvoering rondom laagspanningsinstallaties. Daaronder vallen elektrische installaties en apparaten tot een nominale spanning van 1000V wisselspanning en 1500V gelijkspanning.

Waarom een NEN 3140 keuring?

Er zijn verschillende redenen om NEN 3140 te implementeren in uw organisatie. Zo stelt de Nederlandse wet dat elektrische installaties, apparatuur en gereedschappen binnen uw organisatie veilig moeten zijn. Daarmee wordt bedoeld dat ze veilig gebruikt en onderhouden moeten kunnen worden. Door de norm toe te passen, voldoet u aan alle relevante wetgeving en regelgeving. Naast de veiligheid van uw personeel speelt ook de aansprakelijkheid van de werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet een rol. Bovendien wordt NEN 3140 steeds vaker als eis gesteld door verzekeraars (polisvoorwaarden), gemeentes(vergunning) of certificatieschema (bijvoorbeeld VCA).
Continuïteit, rendement en bedrijfszekerheid door NEN 3140 keuring

Ook als de norm niet wordt opgelegd door andere partijen, is het invoeren van de NEN 3140 vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een slimme keus. Ongevallen of bijna-ongevallen kunnen de continuïteit van een bedrijf ernstig verstoren. Een voorbeeld hiervan is  het verlies van klanten door een beperkte of geen productiecapaciteit na een uitslaande brand. Ook storingen door fouten in het ontwerp, de aanleg, het gebruik en het onderhoud van de installatie vormen een bedreiging van de continuïteit. Door een juiste resultatenanalyse van een NEN 3140 keuring kunnen maatregelen getroffen  worden om fouten te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het verbeteren van procedures en werkvoorschriften of het Voorlichten en trainen van leveranciers en medewerkers. Hierdoor worden elektrische installaties niet alleen veiliger, maar ook bedrijfszekerder. Samengevat: een integrale aanpak van NEN 3140 past in een goed veiligheidsbeleid. Dit veiligheidsbeleid zorgt ervoor dat ongevallen worden voorkomen en elektrische installaties bedrijfszekerder zijn, hetgeen de continuïteit en daarmee het rendement van een organisatie ten goede komt.

Kunnen wij iets voor u betekenen? Neemt u contact met ons op voor een passend advies.

Voer hierboven 2 getallen in (bijvoorbeeld 36)
webdesign zwolle